Ægtepagt

Hvordan er du stillet, hvis du bliver separeret eller skilt? Har du talt med din ægtefælle om det og fået udarbejdet en ægtepagt? Eller er du bare helt sikker på, at en skilsmisse aldrig rammer dig? Der kan både oprettes ægtepagt før man bliver gift eller under ægteskabet. Hvis I ikke ønsker at være omfattet af de almindelige regler om ligedeling ved skilsmisse – så er det vigtigt at få oprettet en ægtepagt. Vores anbefaling er, at ægtepagten udarbejdes og tinglyses inden vielsen, da det ofte kan være ”nemmere” at opnå enighed inden ægteskabets begyndelse.

Delingsformue (uden ægtepagt)

Når du gifter dig, opstår der automatisk formuefællesskab i ægteskabet. Dette kaldes også delingsformue.

Hvis I ikke har oprettet en ægtepagt før eller under jeres ægteskab, så er hovedreglen, at alt, hvad I hver især ejer og alt, hvad I eventuelt ejer sammen, skal opgøres og deles ligeligt ved en evt. separation eller skilsmisse. Deraf ordet ”delingsformue”. Det er ligegyldigt, om den ene ejede mere end den anden før ægteskabet og/eller om den ene ægtefælle har tjent mere end den anden under ægteskabet.

Grunden til skilsmisse (f.eks. utroskab) ændrer heller ikke på, at alt som udgangspunkt skal deles ligeligt mellem ægtefællerne.

Reglerne herom opleves oftest som ”urimelige”. Det er derfor en klar opfordring fra os, at du bør søge rådgivning i forhold til din konkrete situation. Det vil betyde, at du med sikkerhed ved, hvordan du er stillet, hvis du bliver separeret eller skilt på et senere tidspunkt. Dermed undgår du også at tilhøre den gruppe af danskere, der først i forbindelse med en separation/skilsmisse finder ud af, hvad delingsformue i realiteten betyder.

For så vil det være for sent at oprette en ægtepagt, der jo kræver enighed blandt begge ægtefæller.

Særeje (med ægtepagt)

Delingsformue skal deles ligeligt, men det skal den formue, der er gjort til særeje ikke. Den holdes uden for delingen og tilhører kun den ene ægtefælle.

Der findes mange forskellige former for særeje, hvorfor du med hjælp fra en advokat, der arbejder specialiseret inden for dette sagsområde, kan skræddersy en løsning, der passer til din konkrete situation – og som kan accepteres af din ægtefælle. Dermed kan der oprettes en gyldig ægtepagt, som skaber klarhed over og vished om, hvordan I hver især vil være stillet i tilfælde af separation/skilsmisse.

Jeres aftale skal fremgå af et dokument, som bør udformes af en advokat. Dokumentet skal tinglyses for at være gyldigt.

Personlige rettigheder der ikke indgår i delingen

I tilfælde, hvor din ægtefælle eller du har modtaget gaver eller arv, kan gaven/arven være særeje – selv om du ikke har aftalt det med din ægtefælle. Det kræver, at gavegiveren har opfyldt bestemte formkrav i et testamente eller gavebrev.

Tilsvarende findes der regler om, at f.eks. en udbetalt personskadeerstatning til én af ægtefællerne ikke betragtes som delingsformue – men i stedet skal holdes uden for ligedelingen ved separation/skilsmisse. Det kræver dog, at modtageren kan bevise, at erstatningen stadig er i behold (og ikke er forbrugt eller blandet sammen med ægtefællernes delingsformue). Eksempler, hvor der bør oprettes en ægtepagt:

Eksempler, hvor der bør oprettes en ægtepagt:

  • Hvis du vil sikre dig rettigheden til din formue (helt eller delvist) i tilfælde af skilsmisse
  • Hvis du er medejer af en virksomhed – og du vil sikre at din andel af virksomhedens værdi ikke skal deles med din ægtefælle ved en separation/skilsmisse, da det måske kan rive gulvtæppet væk under virksomhedens eksistens – og dermed også have store konsekvenser for dine kompagnoner
  • Hvis din pensionsopsparing er meget mindre end din ægtefælles og I er enige om, at pensionsordningerne bør deles ligeligt som alt andet ved skilsmisse
  • Hvis du vil være sikker på, at din arv ikke skal deles ved skilsmisse
  • Hvis du eller din er insolvent (har større gæld end værdier), mens den anden af jer ejer mere end der skyldes.
  • Hvis du betragter jeres økonomi som opdelt, selv om I er gift – og ønsker, at det også skal være sådan, hvis I bliver separeret/skilt.

Få din ægtepagt gennemgået

Hvis I allerede har oprettet en ægtepagt, vil det være godt at få tjekket, om indholdet fortsat stemmer overens med jeres aktuelle livssituation og ønsker. Det hjælper vi gerne med, ligesom vi altid vil tillade os at drøfte, om der også er oprettet et testamente eller behov for, at det sker.

Alt sammen for at rådgive ”hele vejen rundt” og sikre, at du har kendskab til, hvordan du er stillet ved separation/skilsmisse eller død.

Kan vi hjælpe dig med din ægtepagt?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.