Opdeling af lægepraksis

Hvis flere læger driver lægepraksis sammen i f.eks. et kompagniskab, kan det være en udfordrende situation,
hvis én eller flere af parterne opsiger samarbejdet med henblik på opdeling af praksis. Det kan ofte minde om en form for ”skilsmisse på jobbet”, hvorfor processen kan være svær at overskue. Vi kan hjælpe dig med de lange ”to do – lister” og særligt sikre dig, at du ikke overser væsentlige punkter. Det gælder uanset, om du er den, der har opsagt samarbejdet eller er den, der er blevet opsagt.

Den rette sparring kan du få fra Ditte, da hun er specialiseret inden for netop lægepraksis og kender derfor til de forskellige samarbejdsformer, overenskomsterne, PLO´s/FAS´og regionernes arbejdsgange mv.

Interessentskabs­kontrakten/ejer­aftalen

I interessentskabs­kontrakten/ejeraftalen vil der typisk være taget stilling til, hvordan en opsigelse skal ske, med hvilke frister det kan ske – hvem der har førsteret til at blive i kliniklokalerne mv. Men uanset hvor god en aftale, der allerede gælder for det fælles ejerskab – så vil der altid blive behov for indgåelse af andre og flere aftaler. Det vil bl.a. være angående medarbejderne i praksis, opdeling af inventar, overtagelse eller opsigelse af løbende kontrakter, hvem beholder navnet i praksis, hjemmesiden, telefonnummeret osv.

Ikke mindst kan der også let opstå diskussioner vedrørende opgørelse af evt. kompensation for goodwill og patientdeling.

Advokat med speciale i opdeling af lægepraksis

Du vil opleve, at Dittes erfaring med håndtering af disse situationer og rådgivning, om hvad du skal fokusere på – og hvad Ditte (og ofte i samarbejde med din revisor) kan tage sig af, frigiver ressourcer hos til dig fortsat at sikre drift i praksis og energi til opstart af ny praksis efter en opdeling.

Læs også om køb og salg af praksis.

Hjælp til opdeling af praksis

Du er derfor mere end velkommen til at ringe, så vi kan få afstemt dit behov for specialiseret advokathjælp i forbindelse med opdelingen – og hvad der nu ellers følger af din konkrete situation. Måske du allerede overvejer, om din andel af praksis skal sammenlægges med en anden og/eller købe nye kliniklokaler. Den snak tager vi også gerne med dig, da vi er specialiseret i køb og salg af lægepraksis.