Bistandsadvokat

Et offer for en alvorlig forbrydelse (f.eks. voldtægt, incest, seksuelle krænkelser, trusler på livet eller vold) har ret til en advokat. En sådan advokat kaldes en bistandsadvokat. Udgiften til advokaten betales af det offentlige – og er altså gratis for dig. Ditte Schou-Christensen har over en lang årrække opnået en enorm erfaring med de særlige problemstillinger, der findes på området. Hun har stor erfaring med at støtte og yde rådgivning til ofre. Hvis du har valgt Ditte som din bistandsadvokat, vil du opleve hende som kompetent, nærværende, empatisk, engageret og tilgængelig. Derfor kan vi love dig, at du hurtigt vil føle dig i trygge hænder. For hos os er du ikke bare et nummer i rækken – og vi har blik for, at du ikke har prøvet at være i denne situation før. Men det har vi – og derfor kan vi guide dig trygt gennem processen.

Din hjælp i en svær tid

En bistandsadvokat er kun offerets advokat og har derfor ikke til opgave at argumentere for, om den sigtede/tiltalte dømmes eller frifindes. Bistandsadvokaten skal i stedet hjælpe med følgende:

  • Deltage sammen med dig under afhøringer hos politiet
  • Henvise dig til andre former for hjælp, f.eks. psykologhjælp
  • Orientere dig om sagens gang – herunder forklare dig, hvad der skal ske, hvis du skal afgive forklaring i retten
  • Opgøre dit erstatningskrav og hjælpe med dokumentationen
  • Kræve din erstatning fra enten voldsmanden, forsikringsselskaber eller Erstatningsnævnet
  • Deltage sammen med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten – og sørge for at skabe de bedste rammer for dig, selv om du vil opleve det som en presset situation.
Advokat Ditte Herning

"Jeg har kun positiv erfaring, med Ditte som bistandsadvokat. Hun er professionel, men formår altid at støtte personligt. Hun fremstår selvsikker, sympatisk og man føler sig tryg med hende ved sin side. Jeg kan kun anbefale hende, hvis man står i en situation, hvor man har brug for en advokat."

– Mie, klient i bistandsadvokatsag

Brug for hjælp til din retssag?

Politiet vejleder dig om reglerne for at få en bistandsadvokat. Husk du selv må vælge, hvem du ønsker som bistandsadvokat. Du kan også læse meget mere her.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os, inden du vælger Ditte som din bistandsadvokat.