Testamente & fremtids­fuldmagter

Vi har stor respekt for, at det kan være ubehageligt at tale om døden. Det er helt naturligt forbundet med en form for berøringsangst for de fleste af os. Men da det er et faktum, at vi alle skal dø på et tidspunkt, bør du og dine nærmeste sikre jer viden om arvereglerne. Kun på den måde vil I vide, hvordan de efterladte er stillet.

Når døden er indtrådt, oplever alt for mange efterladte desværre, at de havner i opslidende arvekonflikter (selv om de færreste forudser det på forhånd) og desværre kan ende i uoverskuelige økonomiske problemer. Ved at oprette et testamente kan du minimere risikoen for konflikter og undgå en uhensigtsmæssig fordeling af arv.

Oprettelse af testamente

Der skal i forbindelse med oprettelsen af et testamente tages stilling til meget. Vi stiller alle de relevante spørgsmål (helt sikkert også om punkter, du/I ikke selv havde overvejet) – og på den måde vil testamentet blive skræddersyet efter jeres behov.

Der er mange ting, der berøres af jeres valg. Hvad sker der f.eks. med afdødes pension? Kan ægtefællen sidde i uskiftet bo? Hvilken betydning har det, om I er gift eller samlevende? Må den længstlevende af jer ændre i testamentet efter førstafdødes død? Skal der oprettes et børnetestamente, hvor der følger penge med til de personer, der overtager forældremyndigheden på børnene?

Arveloven

Arveloven tager ikke højde for moderne familiemønstre, hvor mange par ikke er gift eller lever sammen med ”dine, mine og vores børn”. Du må derfor ikke bare gå ud fra, at arven fordeles som I forventer – bare fordi I er blevet gift eller, fordi I er blevet forældre til enten et fælles barn eller til bonusbørn.

Testamentet er altså en mulighed for, at I sikrer jer den fordeling af jeres værdier og ejendele, som netop I ønsker. Vi tager altid dialogen og lytter til jeres ønsker – men vi giver jer selvfølgelig også sparring og input på jeres foreløbige overvejelser. Det er også helt okay at møde op – uden at have taget stilling til egne ønsker. Efter vores dialog er det vores opgave at omsætte det til et gyldigt testamente.

Gennemgang af tidligere testamente

Vi gennemgår også testamenter, som du/I tidligere i livet har fået oprettet. Omstændighederne kan gøre, at et “gammelt” testamente ikke længere er hensigtsmæssigt og derfor drøfter vi de aktuelle ønsker og behov. Herefter vurderer vi, om testamentet opdateres i et form af at helt nyt testamentet eller ved oprettelse af et tillæg til det nuværende.

Eksempler på fordele, hvis der oprettet et testamente

Mange har opfattelsen af, at testamenter er et standardprodukt og kaster sig derfor ud i en netbaseret løsning. På grund af vores specialisering og mange års erfaring med udarbejdelse af testamente har vi en anden tilgang. Vi foretrækker at mødes med dig/jer, så vi kommer hele vejen rundt om jeres situation og behov. Derefter udarbejder vi de korrekte juridiske dokumenter for jer. Her kan i læse om fordelene ved et testamente.

  • Enlige kan frit bestemme, hvem der skal arve – men kun hvis der oprettes et testamente.
  • Hvis du er ugift samlevende, kan du bestemme, at din samlever skal arve efter dig. Uden et testamente vil din samlever ikke arve dig, uanset hvor længe I har boet sammen.
  • Du kan sikre dig, at din ægtefælle arver mest muligt efter dig, hvilket kan være en stor fordel – også selv om I er gift og kun har børn med hinanden
  • Fordelingen mellem fællesbørn og særbørn (børn fra tidligere forhold) bliver, som du ønsker
  • Sikre, at arv kan båndlægges eller udbetales i rater
  • Du kan sikre, at arv gives som særeje til f.eks. dine børn, så dit barn ikke skal dele arven ved en senere skilsmisse

Fremtidsfuldmagter

Vi vil også altid rådgive om fordelene ved at få oprettet en fremtidsfuldmagt. Det handler ikke om død, men i stedet om den situation, hvor du ikke længere er ved dine ”fulde fem”.

Hvis du sørger for at oprette fremtidsfuldmagten nu – så ligger den klar – hvis du engang ude i fremtiden skulle få brug for den. Hvis du f.eks. ikke længere kan handle fornuftsmæssigt på grund af f.eks. en hjerneskade eller demens.

På det tidspunkt kan dine pårørende bede om at få aktiveret fremtidsfuldmagten. Den, du har givet fuldmagt til, kan så tage den i brug og træffe beslutninger på vegne af dig. Det er fuld tillid – men du har jo selv taget stilling til det, mens du stadig kunne. Og du skal bestemt ikke undervurdere, at det vil være en enorm stor hjælp for dine pårørende, der ellers skulle vente på, at du kom under værgemål. Den proces kan vare 10-12 måneder og i ventetiden, kan ingen træffe beslutninger på vegne af dig.

Fremtidsfuldmagten kan aktiveres i løbet af en meget kortere periode – oftest inden for 6-8 uger.

Er du i tvivl om du har brug for vores hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.