Separation & skilsmisse

Faktum er, at mere end hvert tredje ægteskab i dagens Danmark ender i skilsmisse. Hvis jeres ægteskab går i stykker, kan du blive separeret eller skilt. Hvis I er enige, kan der ansøges om skilsmisse uden forudgående separation – også selv om I har mindreårige børn. Det er igen blevet en mulighed efter 1. juli 2020.

Hvordan foregår separation og skilsmisse?

Først skal du/I sende en ansøgning om separation/skilsmisse til Familieretshuset, da alle sager om separation/skilsmisse starter der. Blanketterne finder du på www.familieretshuset.dk.

Hvis I først bliver separeret, skal I huske at ansøge igen, når du/I ønsker at blive skilt. Det sker ikke automatisk. Hvis der ikke ansøges igen, så fortsætter I med at være separeret på ubestemt tid. Fortsætter I med at bo sammen eller finder I sammen igen, bortfalder separationen.

Hvis I er blevet skilt, kan I ikke ophæve en skilsmisse. I må derfor gifte jer igen, hvis I igen vil være ægtepar og opnå samme rettigheder – f.eks. i forhold til at arve hinanden.

Bodeling

Ved separation eller skilsmisse skal parternes økonomiske fællesskab opgøres og deles. Dette kaldes for bodeling.
Vi har stor erfaring i at rådgive om og gennemføre bodelinger. Ofte kan bodelinger løses ved at indgå aftaler med din ekspartner. Men i det omfang, der ikke kan findes en forligsmæssig løsning, kan vi føre sagen for dig ved Skifteretten. Vi rådgiver og undersøger naturligvis muligheden for, om du kan få fri proces til skifteretssagen. Det er dog desværre sjældent.

Ægtefæller har som udgangspunkt delingsformue (medmindre der er aftalt særeje gennem en ægtepagt eller én af parterne har modtaget gaver eller arv som særeje). Delingsformue betyder, at en ægtefælles nettoformue skal deles med den anden ægtefælle. Hvis den ene af ægtefællerne har en negativ formue, skal underskuddet ikke deles. Ægtefæller hæfter altså ikke automatisk for hinandens gæld.

Hvis der er lavet en ægtepagt om særeje, skal hele eller dele af formuen dog ikke deles mellem ægtefællerne ved separation eller skilsmisse.

At få boet delt og dermed lavet den samlede økonomiske opgørelse er ofte en stor mundfuld og der er mange ting at huske og mange regler at være opmærksom på. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os for at få den rette rådgivning om bodelingen. Familieretshuset tager sig ikke af bodelinger. Heller ikke selvom du er indkaldt til et vejledningsmøde hos dem ved uenighed om separation/skilsmisse.

Familieretshuset kan dog tage stilling til ægtefællebidrag, hvorfor du opfordres til at kontakte os, inden et møde i Familieretshuset, hvis der er uenighed om ægtefællebidrag.

Vi kan hjælpe dig gennem alle faser af bruddet

Du vil opleve, at vores rådgivning får dine øjne op for alle relevante problemstillinger. Hermed er du sikker på, at afslutningen på og opdelingen af jeres økonomiske fællesskab er fuldstændigt afklaret. Der er ingen løse ender, som på et senere tidspunkt fører til yderligere diskussioner og usikkerheder af økonomisk karakter. Du kan blandt andet få rådgivning om og hjælp til:

 • Hvordan deles et fælles hus og økonomien forbundet dermed? Hvad er dine rettigheder?
 • Hvad gør du, hvis jeres fælles bolig skal sælges?
 • Skal der betales husleje fra den af jer, der bor i huset under salgsperioden?
 • Hvilke udgifter til huset skal I begge betale, indtil det er solgt?
 • Hvad skal der ske med jeres fælles gæld?
 • Hvordan finder I den bedste løsning for jeres børn? Læs mere under forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Er det virkelig nødvendigt med en skriftlig aftale om samværet med børnene?
 • Udarbejdelse af en bindende skriftlig aftale (en bodelingsoverenskomst)
 • Udarbejdelse af skøde, hvis du skal sælge eller købe en andel af huset til eller fra din ekspartner
 • Forberedelse af og evt. deltagelse i møde i Skifteretten, hvis I er uenige om delingen
 • Fra hvilket tidspunkt kan der ansøges om ægtefællebidrag og/eller forsørgerbidrag?
 • Hvornår er du berettiget til ydelser som enlig forsørger?

Gode råd, når det ikke længere er yndigt at følges ad

En skilsmisse kan være hård for både børn og voksne. Mange oplever det som et ”frit fald”. Men det er også starten på et nyt liv. Med den rette rådgivning kan du værdigt komme gennem processen og finde et nyt ståsted. Og ikke bagefter være i tvivl om du overså noget undervejs eller om du blev snydt.

Søg kompetent rådgivning

Allerede når du overvejer, om du skal gå fra din ægtefælle, bør du søge kvalificeret juridisk rådgivning. Alle kender nogen, der er blevet skilt. Men det er ikke nok at tale med venner og bekendte og modtage deres velmenende gode råd. Det er vigtigt, at du taler med en, som kan give dig kompetent rådgivning om din juridiske position og situation.

Skab et overblik – få styr på dine papirer

Allerede i overvejelsesfasen om bruddet skal du få styr på dine papirer (årsopgørelse, skattemappe, pensionsinfo, ægtepagt, engagementsoversigt fra bank og kreditforening, registreringsattest på biler, campingvogn m.v.). Vi hjælper dig gerne, hvis det er svært at overskue, hvor du skal starte og slutte.

Sørg for at lytte til den andens synspunkter

Ofte afviser modstridende parter at lytte til hinanden. Alene fordi de allerede mener at vide, hvad den anden vil sige. Men det er yderst vigtigt at lytte og høre, hvad der bliver sagt af den anden og ikke blot tro, at du allerede ved, hvad der vil blive sagt. Husk derfor, at der kommer en tid efter bruddet. Særligt hvis I har børn sammen. Husk at jeres børn har brug for jer begge. Hvad er de bedste rammer for jeres børn, og hvordan skaber I disse rammer?

Det er vigtigt, at I tænker på børnene og deres behov – frem for jeres egne. Det kan man nemlig godt glemme, når man befinder sig i ”orkanens øje”. Men bare rolig – Ditte vil som rådgiver ofte minde dig om, at du skal tage dette med i dine overvejelser om, hvorvidt der kan/skal findes et kompromis i stedet for at kæmpe om alt.

Afklaring

Forsøg at blive så afklaret som muligt. Lav en plan for forløbet og tænk din situation igennem. Det er vigtigt, at du ikke låser dig fast på én position. Du er nødt til at overveje, hvad du gør, hvis du ikke kan få det, som du gerne vil.
Hvis du er i tvivl om du overhovedet har brug for en advokat, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os for en drøftelse og vurdering.

"Jeg kan varmt anbefale Ditte. Jeg har fået den bedste hjælp og rådgivning i forbindelse med skilsmisse og bodeling. Ditte er meget fleksibel, grundig, kompetent og ikke mindst forstående"

– Vibeke, klient i skilsmissesag

Skal du skilles?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.