Køb & salg af lægepraksis

Der er ikke mange advokater, der er specialiseret inden for dette sagsområde, men Ditte Schou-Christensen har været det i en årrække og er dermed blevet specialist indenfor området. Dittes indgående kendskab til specialet betyder, at du vil opleve at få en værdifuld og seriøs sparringspartner. Den mangeårige erfaring har medført, at Ditte rådgiver både praktiserende læger i almen medicin, praktiserende speciallæger, tandlæger, osteopater, fysioterapeuter og kiropraktorer i hele landet. For os er det vigtigt, at du føler dig tryg igennem hele forløbet i forbindelse med dit køb eller salg af praksis.

Professionel rådgivning

Vi tilbyder sparring under overvejelser om køb eller salg af praksis samt rådgivning, når købet eller salget skal gennemføres. Det samme er tilfældet, hvis der skal indledes et generationsskifte, hvis delepraksistilladelsen udløber, ved køb af ydernummer og ved opdeling af praksis.

Når der er behov for udarbejdelse eller opdatering af interessentskabskontrakt (eller anden form for ejeraftale) er Ditte dig også behjælpelig.

Denne specialisering gælder inden for både almen praksis (alment praktiserende læger) samt praktiserende speciallæger som f.eks. øre-, næse- og halslæger, gynækologer, psykiatere m.v.

Det kræver indgående kendskab til branchen, idet køb og salg af lægepraksis ikke kan sammenlignes med en traditionel virksomhedsoverdragelse. Vi hjælper dig med at navigere i de forskellige regelsæt og vejleder omkring behov for tilladelser fra f.eks. samarbejdsudvalget. I samarbejde med dig sørger vi for, at processen forløber så smidigt som muligt – og at vi sammen vil være på forkant med forskellige potentielle problemstillinger.

For os er det vigtigt, at vi er tilgængelige for dig, når du har brug for det. Du skal kunne læne dig trygt op af vores erfaring - vi har nemlig været igennem processen mange gange før, men for dig er ofte første gang.

De opgaver, der typisk skal udføres og som advokaten tager ansvaret for er:

  • Sparring og rådgivning i opstartsfasen
  • Indhentelse af al relevant materiale til brug for godkendelsen
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale for praksis (herunder goodwill og inventar) – oftest som sælgers advokat
  • Dokumentgennemgang med parterne og indhentelse af underskrifter
  • Udarbejdelse af købsaftale/skøde for praksisejendom, hvis denne skal overtages (herunder tinglysning)
  • Gennemgang af andre relevante dokumenter – f.eks. lejekontrakt (hvis lejemål overtages) og ansættelseskontrakter
  • Ekspeditioner i forbindelse med opnåelse af godkendelse af handlen ved PLO/FAS og den pågældende region.
Praksisformer

Drives praksis i interessentskabsform (I/S) vil den eksisterende interessentskabskontrakt (ejeraftale) blive gennemgået for afklaring af, hvorvidt køber kan indtræde i denne. Alternativt skal der udarbejdes en ny interessentskabskontrakt.

Både nuværende kompagnoner samt en ny kompagnon vil opleve, at Dittes erfaring med denne form for specialiserede aftaler, giver konstruktiv sparring under forløbet. Og parterne vil også få glæde af Dittes evne til at ”oversætte” de til tider kringlede juridiske vendinger i skriftlige aftaler til ”almindelig dansk”.

” Tusind tak for fantastisk godt samarbejde , hjælp og støtte i forbindelse med salg af min lægepraksis. Jeg har følt mig tryg og har oplevet en advokat, der satte sig godt ind i sagerne, en advokat der havde god forståelse for de forskellige problematikker i sagen - en advokat der var nem at kommunikere med og som har været tilgængelig og nem at få kontakt til og har handlet hurtigt. Jeg kan give Ditte min bedste anbefaling ,og har og vil anbefale Ditte til kollegaer og venner mm”

– Gitte, alment praktiserende læge

Få en fast pris

Du er altid velkommen til at ringe for sparring, hvis du har brug for det. Uanset om du er køber, sælger eller ejer i praksis, hvor der skal ske opdeling. På baggrund af vores indledende telefonsamtale kan vi oftest oplyse mere om de omkostninger, du vil kunne forvente, hvis du ønsker Ditte som advokat.

Selv om vi har kontor i Herning, har vi kunder i hele landet. Evt. geografisk afstand er derfor ikke en hindring for et samarbejde. Vi kan sagtens mødes online, telefonisk eller fysisk, når dokumenter mv. skal gennemgås.

Vi lægger stor vægt på at have et godt samarbejde med din revisor, bank, PLO/FAS og regionen - alt sammen til gavn for processen og dermed til glæde for dig.

Vi ser frem til samarbejdet.