Samliv – ugifte

De færreste tror det, men det kan være af stor betydning, at I lever sammen uden at være gift – særligt, hvis I stopper med at bo sammen eller når én af jer dør. Ugifte samlevende - par, der lever sammen uden af være gift.

Hvis forholdet går i stykker

Hvis I flytter fra hinanden på et tidspunkt, er I ikke omfattet af de almindelige regler om ligedeling ved skilsmisse. Det skyldes, at I ikke har været gift. Ved samlivsophævelsen skal I derfor kun tage det med jer hver især, som I bragte med ind i forholdet, da I flyttede sammen ligesom man har ret til de genstande, som man selv har betalt for/købt, mens I har boet sammen. Den af jer, som har købt en genstand (f.eks. en bil), har dermed ret til at tage den med sig, når forholdet ender. Det kan derfor medføre en betydelig skævdeling, hvis den ene har betalt for det løbende forbrug under samlivet, mens den anden har betalt for alle indbogenstande.

Fælles bolig

Har I købt genstande, bolig, bil eller andre ting sammen, skal der tages stilling til, om den ene køber den andens andel – eller om f.eks. huset skal sælges.

Hvis I vælger at købe hus sammen uden at være gift, vil vi altid anbefale, at I får oprettet et skriftligt dokument med aftaler om, hvad der gælder, hvis I på et tidspunkt går fra hinanden. På den måde er der indgået aftaler, der forhindrer jer i at forsinke en salgsproces, mindske uenighederne mv. Det er altid lettere at tage dialogen om sådanne aftalers indhold, mens forholdet består. Så selvom det kan føles en smule angstprovokerende - så få taget hul på dialogen nu – og få udarbejdet en samejeoverenskomst. Dette dokument kan også tage højde for den ofte forekommende situation, hvor den ene har valgt at betale et større beløb end den anden, når huset købes.

Hvem skal arve, når samleveren dør?

De fleste ugifte par ønsker at arve hinanden. Hvis det gælder for jer – så er I nødt til at oprette et testamente. Ellers arver I ikke hinanden, da I ikke er arving efter arveloven. I stedet vil enten afdødes børn eller forældre eller søskende. Det kan have store og uoverskuelige økonomiske konsekvenser for den længstlevende af jer – særligt, hvis I ejer et hus sammen.

De færreste kender desværre til det faktum. Men ved at oprette et testamente, kan man spare både sig selv (hermed menes den længstlevende) og arvingerne for stridigheder, frustrationer og usikkerhed. Et alternativ til at oprette testamente er at oprette en krydslivsforsikring. Vi vejleder gerne om forskellene, fordele og ulemper.

I kan oprettet et udvidet samlevertestamente, hvis I har boet sammen i mere end to år eller hvis I har, har haft eller venter barn. Det vil give den længstlevende af jer mange af de samme fordele, som også gælder for et ægtepar.

En meget væsentlig forskel er dog, at arveafgiften mellem ugifte samlevende er op til ca. 36%, mens den er 0% mellem ægtefæller. Det gælder også, selv om I har oprettet testamente – og kan kun ændres, hvis I bliver gift.

Ved dødsfald vil afdødes nærmeste pårørende ofte være berettiget til pensions- og livsforsikringssummer fra afdøde. Som ugift samlever kan man ikke være sikker på, at man er at betragte som ”nærmeste pårørende”. I bør derfor undersøge dette ved de pågældende selskaber. Hvis det ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt at blive indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. MEN sker det med navns nævnelse skal man som forsikringstager huske, at få ændret begunstigelsen, hvis samlivet ophører.

Du kan finde ud af, hvilke pensions- og forsikringsselskaber, der vil udbetale summer til dine efterladte, ved at logge på www.pensionsinfo.dk.

Anbefaling

I vores samfund er der intet som helst usædvanligt ved at bo sammen uden at være gift. Det er bare usædvanligt, at Arveloven endnu ikke er blevet opdateret, så den passer til de mange familiemønstre i dagens Danmark.  Derfor bør du sikre dig, hvordan du og din familie er stillet, når (og ikke hvis) dødsfaldet sker. Det gælder også, selv om I måske vælger at blive gift – særligt, hvis én af jer eller I begge har børn fra tidligere forhold.

På samme måde kan du ikke bare gå ud fra, at du er hjulpet af lovene, der finder anvendelse ved separation og skilsmisse og delingen af økonomien, hvis forholdet går i stykker. Heller ikke her er reglerne udvidet, så de tager højde for, at økonomien føles mindst lige så ”fælles” som hvis I havde været gift.

Kontakt os derfor hellere én gang for meget – end én gang for lidt. Ditte fortæller jer gerne, hvordan I er stillet i jeres nuværende situation.

Skal du have juridisk hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.