Om os

Vi er helt bevidste om at god service, tilgængelighed, seriøsitet, evnen til at forklare kompleks jura og omsætte den til dit behov og din situation er altafgørende. Processen for sagen skal være gennemskuelig og tryg – og det sørger vi for.

Samtidig vil du opleve en moderne advokatvirksomhed, der er digitaliseret og fokuserer på bæredygtighed og som ikke mindst er optaget af at forenkle det komplicerede. Vi lover, at det vil skabe tryghed og tilfredshed.
Vi glæder os til samarbejdet – og ikke mindst til at møde dig.

Ditte Schou-Christensen

Advokat (L)

Direkte: 60 65 56 07

ditte@advokatdsc.dk - kan anvendes som sikkermail

Ditte Schou Christensen - Advokat til salg af lægepraksis

Baggrund

Ditte er specialiseret inden for to vidt forskellige sagstyper. Du kan læse mere om områderne her:

Lægepraksis og praksisoverdragelse – køb og salg

Ved praksisoverdragelse medfører det betydelige overvejelser og et naturligt behov for sparring og rådgivning. Det er derfor et område, hvor der stilles krav om specialisering for både advokat og revisor for at fremme processen og i sidste ende resultatet.

Uanset om Ditte repræsenterer en køber eller en sælger, prioriterer hun at få kendskab til den enkelte læges situation. Det er naturligvis også tilfældet, hvis Ditte er rådgiver i en sag, hvor der skal ske etablering eller opdeling af praksis.

Det indgåede kendskab til specialet for Ditte er opbygget gennem en årrække og omfatter både almen praktiserende læger og speciallæger.

Du vil opleve Ditte som en værdifuld og seriøs sparringspartner. Det vægtes derudover højt, at der i sagerne altid er et godt samarbejde med den pågældende region, PLO eller FAS.

Som følge af den høje specialisering har Ditte sager i hele landet.

Der kan læses meget mere her: Køb og salg af lægepraksis

 

Menneskelige udfordringer på grund af skilsmisse, børnesager eller forbrydelser

Valget af disse specialer er ikke tilfældigt, da Ditte har en stor interesse for mennesket bag de juridiske udfordringer. Mennesker i krise skræmmer ikke Ditte.

Forskelligheden er stor, men uanset om det er

 • mennesker, der skal separeres/skilles eller gennem en samlivsophævelse eller
 • forældre, der er uenige om barnets bopæl, en samværsordning og/eller forældremyndigheden, eller
 • et barn, der er anbragt uden for hjemmet eller forældre til et barn, som kommunen vil tvangsfjerne et barn fra hjemmet eller
 • et offer, der har været udsat for trusler på livet, grov vold eller en seksualforbrydelse har brug for en bistandsadvokat,

så er opgaven for Ditte ofte den samme. Nemlig at være handlekraftig og sørge for at være tovholder i en ellers uoverskuelig proces.

Ditte er bevidst om, at disse sagstyper er en anderledes form for jura. Det kræver nemlig noget særligt af de advokater, der vil arbejde med “den slags”. Men det vil Ditte – og det har hun i øvrigt gjort gennem en årrække.

Ditte gør meget ud af at få de involverede parter til at se situationen fra den anden side af bordet. Særligt i sager, hvor der er uenighed om børn, betragter Ditte det som en del af opgaven at få kunderne til at se tingene fra børnenes perspektiv.

Uddannelse og karriere

Cand. Jur fra Aarhus Universitet i 2005

Beskikkelse som advokat i 2010

Møderet for Landsret i 2014

Indehaver af SPEKTRUM advokater 2014 – 2020

Indehaver af Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen 2021-nu

Medlemsskaber og professionelle hverv

Medlem af Danske Familieadvokater

Medlem og medstifter af erhvervsnetværk for kvinder i Herning/Silkeborg i 2014

Frivillig rådgiver, MaryFonden – ”Råd til Livet”

Specialer
 • 002 Broken Heart

  Separation & skilsmisse

 • 001 Love

  Samliv – ugifte par

 • 003 Family

  Forældremyndighed, bopæl & samvær

 • 004 Tombstone

  Testamente & fremtidsfuldmagter

 • 005 Wedding Ring

  Ægtepagt

 • 006 Doctor

  Køb & salg af praksis

 • 007 Hospital

  Opdeling af praksis

 • 008 Jail

  Bistandsadvokat

 • 009 Teddy Bear

  Tvangsfjernelse eller tvangsadoption

Camilla Lajer Vallebæk

Juridisk sagsbehandler

Direkte: 70 40 50 70

camilla@advokatdsc.dk - kan anvendes som sikkermail

Camilla Lajer Vallebæk - Juridisk sagsbehandler

Baggrund

Camilla arbejder specialiseret som juridisk sagsbehandler inden for familieret (skilsmisser og børnesager), tvangsfjernelser og overdragelser af lægepraksis.

Derudover er hun den, der sørger for smilet i røret, når du ringer til os.

Camilla er også ansvarlig for den daglige bogføring, alt det andet administrative ligesom hun er den uundværlige tovholder for Ditte Schou-Christensen i forhold til retten og vores øvrige samarbejdspartnere.

Uddannelse og karriere

Advokatsekretærelev i 2010

Advokatsekretær i 2012

Ansat hos Midtadvokaterne i 2010-2018

Ansat hos Spektrum advokater 2019-2021

Ansat hos Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen 2021 - nu

Skal du bruge juridisk rådgivning?

Du er altid velkommen til at ringe til os helt uforpligtende.