Cookie & privatlivspolitik

Identitets­oplysninger

Som dansk advokatvirksomhed er Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen underlagt lov om forebyggelse af hvidvask og bekæmpelse af terrorisme. Derfor er vi forpligtet til at indhente og kontrollere identitetsoplysninger for mange af vores klienter.

Oplysningerne vil kun blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Oplysningerne vil ikke blive anvendt andre formål, herunder kommercielle formål.

Identitetsoplysningerne bliver i henhold til lov om hvidvaskning gemt i fem år efter klientforholdets ophør. Skulle der inden da opstå en situation, hvor der er formodning om hvidvask, er vi forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet herom. Det følger af § 26 i lov om hvidvask. Hvis vi er forpligtet til at underrette, har vi pligt til at hemmeligholde det over for dig.

Reglerne om virksomheders behandling af personoplysninger har betydning for dig uanset om du er kunde, samarbejdspart, repræsentant, modpart eller anden form for kontaktperson i forhold til en sag, der behandles hos Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen.

Privatlivspolitik

Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen behandler personoplysninger som led i udførelsen af vores hverv.

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de personoplysninger, som vi er i besiddelse af.

Vi registrer forskellige personoplysninger som navn, adresse m.v., for at kunne varetage de opgaver, vi har påtaget os. Hvor det er relevant kan også mere personfølsomme oplysninger som CPR-nr. m.v. være registreret.

Vi indsamler og behandler ikke flere oplysninger eller andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne varetage opgaven bedst muligt.

Reglerne om virksomheders behandling af personoplysninger har betydning for dig uanset om du er kunde, samarbejdspart, repræsentant, modpart eller anden form for kontaktperson i forhold til en sag, der behandles hos Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen.

Der indsamles også oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores politik for registrering, når du besøger www.advokatdsc.dk

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger, vi indsamler og behandler, indsamles primært fra de registrerede personer selv og fra offentlige myndigheder. Dog kan jeg også i en vis udstrækning indhente oplysninger på andre måder – f.eks. fra offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af formålet med behandlingen af personoplysningerne og hvilke personoplysninger, der er tale om,  kan jeg videregive oplysningerne til andre. Det kan f.eks. være til domstolene via www.minretssag.dk, tinglysning.dk, kommuner, politiet, PLO, FAS, Skat mv. Det afhænger dog af, hvilken sammenhæng personoplysningerne indgår i – og kun, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen og/eller samarbejdets formål.

Hvis der skal ske videregivelse af personoplysninger, sikrer vi, at vi har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlings­sikkerhed

Gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, sikrer jeg mig integritet, fortrolighed og tilgængelighed af de personoplysninger, jeg behandler.

De tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender.

Behandlingssikkerheden for personoplysninger omfatter også, at vi overholder gældende regler og dermed sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper, som persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer, at vi har et behandlingsgrundlag for behandlingerne.

Sletning

Oplysninger slettes efter 10 år – ved udløbet af et kalenderår.

Registreredes rettigheder

Vi sørger for at tage alle relevante forholdsregler for at kunne beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvis behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, som du har givet os, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Du har derudover udvidet adgang til indsigt i registrerede personoplysninger og behandlingen heraf.

Oplysninger, der opbevares af Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen, opbevares tidsmæssigt ikke længere end, hvad der under hensyn til gældende regler og lovgivning er relevant.

 

Du er muligt at kontakte os skriftligt eller på tlf. 70 40 50 70, hvis du har spørgsmål til reglerne eller spørgsmål om, hvordan vi bruger dine personoplysninger. I visse tilfælde kan du få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Oplysningspligten kan være begrænset af lov og/eller af voresvtavshedspligt.

Ligeledes er oplysningspligten begrænset, hvis dens gennemførsel kræver en uforholdsmæssig indsats, hvis gennemførelsen vil bevirke, at formålet med behandlingen forspildes eller afgørende hensyn taler imod at give oplysninger. I den situation, hvor vi kan give dig oplysninger om registrerede forhold, vil du naturligvis kunne få ændret forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Hvis du ønsker at klage over Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensens behandling af personoplysninger, kan du fremsende en mail med baggrunden for din klage til mail@advokatdsc.dk.

Advokat Ditte Schou-Christensen vil derefter behandle klagen og vende tilbage til dig.

Klage over vores behandling af personoplysninger kan også ske til Datatilsynet. Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

Ved besøg på www.advokatdsc.dk indsamles en række oplysninger om dig.

Advokatfirmaet Ditte Schou-Christensen anvender cookies på hjemmesiden, idet visse funktioner på hjemmesiden alene er tilgængelige som følge af sporingsteknikker.

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din pc, smartphone, tablet eller lignende med det formål at indhente data om dig. Når du besøger vores hjemmeside, indsamles automatisk data om din færden på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være om trafikdata (digital), lokation og browser information. Vi benytter bl.a. data til at kunne se, hvor mange der besøger vores hjemmeside og hvilke undersider, der anvendes hyppigst. Det sker for at gøre brugeroplevelsen bedre.

Vi kan ikke identificere enkeltpersoner via disse data. Dataene bliver blot automatisk overført til “Google Analytics”. Det kan du læse mere om her: Google Analytics.

Du kan altid blokere, slette eller deaktivere cookies.